Om

Den här bloggen startade hösten 2015 av lärarna Anette, Camilla och Cissi  och är en årskursblogg för våra klasser i årskurs 4, 5 ocgh 6 på Klöxhultsskolan. Här kan alla som vill, gå in och läsa om våra dagar i skolan och få se lite av allt vi lär oss. Förutom att bloggen är ett sätt för intresserade att på ett enkelt sätt ta del av vad vi gör i skolan är den en lärplattform för eleverna när det gäller digital kompetens.

Bloggen tränar också eleverna i flera mål som finns i läroplanen; att formulera sig i skrift, att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang samt att söka information från olika källor och värdera dessa. Med hjälp av bloggen får eleverna också träna på att bearbeta texter och bilder som ska publiceras, de får lära sig nätetikett och att kritiskt granska information. De får också på ett naturligt sätt lära sig om vilka lagar som gäller angående upphovsrätt.

I klasserna utgår vi från ett kooperativt arbetssätt. Vi lär oss tillsammans och drar nytta av varandras styrkor. Vi använder även digitala resurser i vårt arbete och alla elever har en egen dator som används flitigt.

Vår förhoppning är att bloggen ska skapa god kamratskap mellan eleverna i de olika klasserna och på så sätt bli en del av skolans värdegrundsarbete.  De personer som syns på bilder har godkänt att bli publicerade.