5a, Föräldramöte 20160927

Vi, Camilla och Katta hälsa alla välkommen till en ny termin! Dessutom får vi besök av Marino Valle, lärare i musik och bild, och Ingegerd Hjert speciallärare.

Katta berättar vad de gör på elevens val och syftet med tjej- och killgrupp.

Vi tittar på filmen ”Betyg – så funkar det!”
http://www.pedagogvarmland.se/filmer/betyg-sa-funkar-det

För att bearbeta filmen testar vi EPA – Enskilt, Par och Alla. Detta är en modell som arbetar med tillsammans med eleverna.
EPA går ut på att eleverna först får tänka och själva formulera sig för att sedan arbeta i par med någon annan för att dialog och argumentation ska skapas. Till sist presenteras det i helklass. Syftet är att aktivera samtliga elevers tänkande och stimulera kommunikation mellan alla elever.

Det finns flera fördelar med att använda EPA
* Varje elev ges tid till att tänka över sina egna idéer innan någon annan talar.
* Varje elev får prova sina idéer i par innan de presenterar dem i större grupp.
* Förståelsen i gruppen stiger för varje steg.
* Det skapar en trygghet hos osäkra elever att hela gruppen har formulerat vad som ska presenteras för hela klassen.

EPA går även att göra baklänges som APE.

bild-epa

Hur kan föräldrar hjälpa sina barn?

Uppmuntra till samtal och diskussioner där barnen får träna på att motivera och reflektera. Ställ hur- och varför-frågor för att väcka barnens nyfikenhet. Ge beröm! Uppmuntra, uppmärksamma och visa på deras utveckling och kommentera det som görs på ett positivt sätt så att deras lust till lärande ökar.

 

Ökat fokus på den skriftliga förmågan

Under året kommer vi att fokusera lite extra på den skriftliga förmågan, eftersom vi har under en längre tid uppmärksammat att elevernas kunskaper inom detta område har försämrats. Vi har även, i år 6, märkt att flertalet av elever inte når dessa mål i de nationella proven.
För att stötta ditt barn vill vi be er föräldrar att poängtera vikten av att träna den skriftliga förmågan och att ni påminner ert barn om att kontrollera stor bokstav, skiljetecken, meningsbyggnad och stavning när de skriver hemma. Detta är viktigt i alla ämnen, inte bara i svenska.

Arbetssätt i svenska

I svenska jobbar vi med olika genrer, som t.ex. argumenterande, berättande, faktatexter och återberättande texter. Inom varje genre arbetar vi med tala, läsa samt skriva och vi använder oss av cirkelmodellen i vår undervisning.

bild-cirkelmodellen

GDE Error: Requested URL is invalid

Ämnesövergripande

I de flesta ämnena arbetar vi språkutvecklande, vilket innebär att vi lägger mycket fokus på att lära och förstå ämnesspecifika ord/begrepp. T.ex. area, omkrets, bindeord, argument, trädgräns och fjord. Det är viktigt att utveckla ordförrådet och begreppsförståelsen för att kunna läsa och ta del av innehållet i olika lärobokstexter, men även för att utveckla den egna förmågan att kunna uttrycka sig tydligt, uttrycksfullt och korrekt i tal och skrift.

Vilka kunskaper/förmågor efterfrågas på arbetsmarknaden idag och i framtiden?

Vilka förmågor behöver era barn utveckla för att vara så bra rustade som möjligt på framtidens arbetsmarknad? I vår läroplan lyfts fem förmågor fram i flertalet skolämnen, ”the big five”. De fem förmågorna är analysförmåga, begreppslig förmåga, procedurförmåga, kommunikativ förmåga samt metakognitiv förmåga. En stor del av vår undervisning i skolan idag syftar till att träna och utveckla dessa förmågor.

Här hittar du en närmare förklaring och exempel på dessa förmågor:

GDE Error: Requested URL is invalid

Exempel på kvalitetsskillnader i olika elevsvar

En SO-uppgift samt en matteuppgift med elevsvar visades som exempel på vad som gör att ett svar har högre kvalitet än ett annat.

Det här inlägget postades i Läsåret 2015/18. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.