6c, Veckans info 2023-11-17

Nu har de flesta gjort sitt första nationella prov och jag är så imponerad över det fokus och de förmågor de visat!

På fredag är det dags för prov på arbetsområde Hållbar utveckling. I läroboken är det sidorna 107-137, men då det är ett område med mycket svåra begrepp och svår text har jag gått igenom och sammanfattat det viktigaste på tavlan. De anteckningarna tillsammans med arbetsbladen och sammanfattningen på s 136-137 är det viktigaste att kunna.

I går fick eleverna veta sina grupper och de tider de ska ha det muntliga nationella provet i engelska.

Temat för den muntliga uppgiften i engelska är ”Doing things together”. Eftersom det muntliga delprovet genomförs under höstterminen utgör resultatet betygsunderlag både för höst- och vårterminen. Det muntliga provet avser att pröva elevens förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal. Provet genomförs som en paruppgift. Uppgiften ger eleverna möjlighet att berätta, beskriva och samtala kring elevnära ämnesområden. Bedömningen av de muntliga förmågorna utgår från att eleven, med utgångspunkt i den givna uppgiften, vill och kan utveckla och förmedla ett innehåll, både på egen hand och i samspel. Helhetsbedömningen görs med utgångspunkt i språkliga kvaliteter som t ex språkets omfång och bredd, språkets precision, textbindning och struktur, anpassning samt strategier.

Läxor mm till vecka 47
Måndag 20/11
Idrott

Tisdag 21/11
Studiedag

Onsdag 22/11
Idrott

Torsdag 23/11
Sv
: läsa s 39-80 + läslogg
Eng: irregular verbs
Läxhjälp

Fredag 24/11
Ma: Arbetsblad ”Bråkräkning”
So: Prov ”Hållbar utveckling”
Ty: kap 8-9

Kommande aktiviteter:
27/11+1/12  Muntliga np engelska
29/11            Kemiprov, s.60-73
1/12               Inlämning bilduppgift
5+8/12         Muntliga np matte
11/12             Matteprov
12/12            Innebandydisco
14/12            Vetenskapshuset Markaryd
15/12            So-prov Islam

Download (PDF, 180KB)

Det här inlägget postades i 6c Veckans info. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *