Föräldramöte, 5c 160927

Här kommer en sammanfattning av vad som togs upp på föräldramötet:

Presentation av personal

Marino Valle (musik- och bildlärare) och Ingegerd Hjerth (spec. lärare) presenterade sig.

Film ”Betyg så funkar det” (16 min)

http://www.pedagogvarmland.se/filmer/betyg-sa-funkar-det

Diskussion kring filmen enligt nedanstående modell (en modell som vi även ofta använder i undervisningen)

EPA – Enskilt,Par ,Alla

bild-epa

EPA går ut på att eleverna först får tänka och själv formulera sig för att sedan arbeta i par med någon annan för att dialog och argumentation ska skapas. Till sist presenteras allt i helklass.

Syftet är att aktivera samtliga elevers tänkande och stimulera kommunikationen mellan alla elever.

Det finns flera fördelar med att använda EPA:

  • Varje elev ges tid till att tänka över sina egna idéer innan någon annan talar.
  • Varje elev får prova sina idéer i par innan de presenterar dem i större grupp.
  • Förståelsen i gruppen stiger för varje steg.
  • Det skapar en trygghet hos osäkra elever att hela gruppen har formulerat vad som ska presenteras för hela klassen.

Vad kan föräldrar hjälpa sina barn med hemma?

Ställ hur- och varför-frågor för att väcka barnens nyfikenhet och få dem att reflektera. Uppmuntra, uppmärksamma och synliggör deras utveckling och kommentera det de gör bra på ett positivt sätt så att deras lust till lärande ökar.

Extra fokus på skriftlig förmåga

Under årskurs 5 kommer vi att lägga extra fokus på den skriftliga förmågan då vi under flera års tid märkt att elevernas kunskaper inom detta område försämrats. Vi har noterat att det är på den delen som flest elever inte klarar målen i de nationella proven (åk 6). Vi vill ha hjälp av er föräldrar att understryka vikten av att träna den skriftliga förmågan och påminna barnen om att kontrollera stor bokstav, skiljetecken, meningsbyggnad och stavning när de skriver hemma. Det är viktigt att uttrycka sig på ett korrekt sätt i samtliga skolämnen, inte bara i svenska.

Arbetssätt i svenska

I svenska jobbar vi med olika genrer som t.ex. argumenterande, berättande och instruerande texter. Inom varje genre arbetar vi med tala, läsa samt skriva och använder oss av cirkelmodellen i vår undervisning.

bild-cirkelmodellen

Du kan läsa mer om cirkelmodellen här:

GDE Error: Requested URL is invalid

Vi arbetar språkutvecklande vilket bl a innebär att vi lägger mycket fokus på olika begrepp/ämnesspecifika ord. Det är viktigt att utveckla ordförrådet och begreppsförståelsen för kunna läsa och ta del av innehållet i olika lärobokstexter men även för att utveckla den egna förmågan att kunna uttrycka sig med tydligt, uttrycksfullt och korrekt i tal och skrift.

Vilka kunskaper/förmågor efterfrågas på arbetsmarknaden idag och i framtiden?

Vilka förmågor behöver era barn utveckla för att vara så bra rustade som möjligt på framtidens arbetsmarknad? Vi använde elevernas miniwhiteboards och inventerade våra tankar kring frågan.

I vår läroplan lyfts fem förmågor fram i flertalet skolämnen, ”the big five”. De fem förmågorna är analysförmåga, begreppslig förmåga, procedurförmåga, kommunikativ förmåga samt metakognitiv förmåga. En stor del av vår undervisning i skolan idag syftar till att träna och utveckla dessa förmågor.

Här hittar du en närmare förklaring och exempel på dessa förmågor:

GDE Error: Requested URL is invalid

Exempel på kvalitetskillnader i olika elevsvar

En NO-uppgift samt en matteuppgift med elevsvar visades som exempel på vad som gör att ett svar har högre kvalitet än ett annat.

Övriga frågor

En förälder lyfte att många i klassen använder olika typer av appar mm där man tar bilder, filmar eller sänder live på nätet och att de ofta har en öppen profil så att vem som helst kan se det. Det är viktigt att vara uppmärksam på det och prata med barnen så att de tänker på att inte lägga ut sådan som kan vara känsligt eller olämpligt.

Nya klassföräldrar

Till nya klassföräldrar utsågs Isacs, Englas och Anis föräldrar.

Det här inlägget postades i Läsåret 2015/18. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.