Info 5b 2016-09-30

Hej!

Tack till er som kom till föräldramötet och särskilt tack till Rasmus och Max föräldrar som tog på sig att vara klassföräldrar detta läsår. (Längst ner kommer bilder och text från kvällen).

På onsdag ska klassen cykla till simhallen.  Om någon har svårt att ta med sig cykel, får ni säga till, så ska vi försöka ordna detta. Cykelhjälm är obligatorisk.

Vecka 39
Måndag

Tisdag
Onsdag
Läsläxa
Test Danmark
Simhallen
Torsdag
No – Fråga 4 + 5 Kan du nu? på s 21
Begreppen exploatera + trädgräns
Diagnos i matte
Fredag
Eng – Återberätta texten kap 5 med hjälp av bilder och stödord

Minnesanteckningar från föräldramötet:
Marino Valle (musik- och bildlärare) och Ingegerd Hjerth (spec. lärare) presenterade sig.

Filmen Betyg så funkar det http://www.pedagogvarmland.se/filmer/betyg-sa-funkar-det förklarar skolans kunskapskrav och betyggssättning. (Tryck på kugghjulet för att få engelsk textning).

Vad kan föräldrar hjälpa sina barn med hemma?

Ställ hur- och varför-frågor för att väcka barnens nyfikenhet och få dem att reflektera. Uppmuntra, uppmärksamma och synliggör deras utveckling och kommentera det de gör bra på ett positivt sätt så att deras lust till lärande ökar.

Extra fokus på skriftlig förmåga

Under årskurs 5 kommer vi att lägga extra fokus på den skriftliga förmågan då vi under flera års tid märkt att elevernas kunskaper inom detta område försämrats. Vi har noterat att det är på den delen som flest elever inte klarar målen i de nationella proven (åk 6). Vi vill ha hjälp av er föräldrar att understryka vikten av att träna den skriftliga förmågan och påminna barnen om att kontrollera stor bokstav, skiljetecken, meningsbyggnad och stavning när de skriver hemma. Det är viktigt att uttrycka sig på ett korrekt sätt i samtliga skolämnen, inte bara i svenska.

På fritids har man för barnen som går i åk 5 ett projekt med syfte att träna deras förmåga att ta ansvar. De är då bland annat gruppansvariga i olika grupper som håller i aktiviteter för yngre barn och de planerar och arrangerar disco.

Arbetssätt i svenska

I svenska jobbar vi med olika genrer som t.ex. argumenterande, berättande och instruerande texter. Inom varje genre arbetar vi med tala, läsa samt skriva och använder oss av cirkelmodellen i vår undervisning.

bild-cirkelmodellen2

I svenska jobbar vi enligt Cirkelmodellen med en genre åt gången.

GDE Error: Requested URL is invalid

Vi arbetar språkutvecklande vilket bl a innebär att vi lägger mycket fokus på olika begrepp/ämnesspecifika ord. Det är viktigt att utveckla ordförrådet och begreppsförståelsen för kunna läsa och ta del av innehållet i olika lärobokstexter men även för att utveckla den egna förmågan att kunna uttrycka sig med tydligt, uttrycksfullt och korrekt i tal och skrift.

bild-epa

EPA är ett sätt att få alla i klassen delaktiga och engagerade.

GDE Error: Requested URL is invalid

Vilka kunskaper/förmågor efterfrågas på arbetsmarknaden idag och i framtiden?

Vilka förmågor behöver era barn utveckla för att vara så bra rustade som möjligt på framtidens arbetsmarknad?

I vår läroplan lyfts fem förmågor fram i flertalet skolämnen, ”the big five”. De fem förmågorna är analysförmåga, begreppslig förmåga, procedurförmåga, kommunikativ förmåga samt metakognitiv förmåga. En stor del av vår undervisning i skolan idag syftar till att träna och utveckla dessa förmågor.

Här hittar du en närmare förklaring och exempel på dessa förmågor:

GDE Error: Requested URL is invalid

Nya klassföräldrar
Till nya klassföräldrar utsågs Rasmus och Max föräldrar.

Redan inplanerade aktiviteter:

5 oktober :     Simhallen

12 oktober:      Besök av Carro skyddsängel

12 oktober:      Lära oss om inlästa böcker

13 oktober:      Simhallen

9 november:   Uttagning till Vi i femman

 

Mvh

Anette

Det här inlägget postades i Läsåret 2015/18. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.