5a, Veckoinfo 2017-01-20

Denna vecka har vi på samhällskunskapen tränat extra på att se samband och att formulera sambandskedjor. Vi har använt oss av begreppen; val, regering, riksdag, politiska partier, demokrati och eget förslag. Ett elevexempel kunde då vara ”I en demokrati har man val där man kan välja mellan olika partier. När alla röster är räknade så vet vi vilka personer som ska sitta i riksdagen. Partier som fått en majoritet av rösterna och vill samarbeta bildar regering. Regeringen bestämmer över hur Sverige ska styras under fyra år framåt. På ungefär samma sätt fungerar demokratin i skolan. När vi ska välja vilka som ska vara klassens representanter i elevrådet så har alla möjlighet att säga vad man tycker är viktiga skolfrågor och alla har en röst. En skillnad är att vi röstar på personer och inte på partier.

Under veckan har vi, på matten, jobbat vidare med kapitlet ”Tal”. Då detta kapitel handlar om division  med rest och division med minnessiffror har vi uppmärksammat att det är viktigt att åter repetera multiplikationstabellerna.

Skolinspektionen genomför under tiden den 23 januari – 17 februari en webbenkätundersökning på vår skola som riktar sig till elever, vårdnadshavare och personal. Alla elever i åk 5 kommer att få besvara enkäten med star nästa vecka och även du som vårdnadshavare har möjlighet att delge dina synpunkter. Mer information får du här:

Skolinspektionens-enkät-2017.pdf

 

Läxor mm till vecka 4

Ta med tomma mjölkpaket till NO!

Måndag 23/1, idrott
Tisdag 24/1, Elevråd kl 8.45
Onsdag 25/1, idrott
Torsdag 26/1, Sv- diktamen , Eng- text kap 11 + fraser stencil (allt finns även på studenttlitteratur.se som klassens uppdrag)
Fredag 27/1, multiplikationstest, So – kunna politiska partier, partiledare och symbol

Det här inlägget postades i Läsåret 2015/18. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.